Ketik untuk berputar roda

Pilihan 1

Pilihan 2

Pilihan 3

Pilihan 4

Pilihan 5

Pilihan 6

Pilihan 1

Roda pemutar tambahan ini membolehkan anda membuat masalah penambahan matematik untuk diselesaikan di dalam atau di luar bilik darjah. Boleh diedit sepenuhnya dan disesuaikan untuk sesuai dengan setiap peringkat, uji pengetahuan anda dalam menerapkan penambahan dengan pelbagai nombor. Butang 'Spin all' boleh ditekan untuk membuat semua roda berputar sekaligus dan membuat soalan.

Bolehkah Saya Mengedit Roda Spinner Tambahan Dalam Talian?

Sesungguhnya anda boleh. Ini adalah halaman web yang boleh diedit yang membenarkan menukar nombor pada roda. Untuk melakukan ini, tekan 'Edit' pada setiap roda untuk menukar nombor yang akan digunakan untuk menambah.

Lebih baik lagi, anda juga boleh meningkatkan atau mengurangkan bilangan roda tambahan dengan menambah atau mengeluarkannya.

Perlu menyimpan perubahan anda untuk kegunaan kemudian? Simpan versi roda pemutar tambahan anda sendiri dengan menekan 'Simpan' untuk menggunakannya lagi pada masa akan datang.

Senarai putaran jumlah tambahan sebelumnya disimpan dalam tab 'Keputusan' sekiranya anda memerlukan log audit.

Penambahan Spinner