Ketik untuk berputar roda

Pilihan 1

Pilihan 2

Pilihan 3

Pilihan 4

Pilihan 5

Pilihan 6

Pilihan 1

Diilhamkan oleh mainan baru Answer me Jesus, kami memberi penghormatan dengan menyediakan versi dalam talian untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Yesus. Gunakan jawapan untuk keseronokan dan nabi.

Jawab saya Yesus mengambil inspirasi dari Magic 8-Ball mainan baru - di mana kita juga mempunyai versi dalam talian.

Jesus Magic 8 Ball