Ketik untuk berputar roda

Pilihan 1

Pilihan 2

Pilihan 3

Pilihan 4

Pilihan 5

Pilihan 6

Pilihan 1

Gunakan pembuat ayat ini untuk pekerjaan dalam bahasa Inggeris. Bantuan pengajaran yang hebat untuk membantu pelajar dengan pelajaran Bahasa Inggeris mereka.

Dengan menekan 'Spin all' anda boleh menghasilkan lebih daripada 22,000 kombinasi ayat yang berbeza dalam bahasa Inggeris untuk berlatih secara lisan dan membaca. Sesuai untuk latihan kelas visual. Anda juga boleh membuat roda baru dan menambah nama pelajar supaya ia memilih seseorang secara rawak untuk bercakap (dan menjelaskan) ayat yang dihasilkan.

Pelajaran Bahasa Inggeris - “Pekerjaan Saya”