Ketik untuk berputar roda

Pilihan 1

Pilihan 2

Pilihan 3

Pilihan 4

Pilihan 5

Pilihan 6

Pilihan 1

Putar roda untuk menghasilkan ayat Perancis rawak bermula dengan kata-kata yang ditunjukkan di tengah-tengah setiap roda. Sesuai untuk belajar bahasa Perancis dengan menggunakan contoh.

Cara menggunakan penjana ayat Perancis

Anda akan melihat bahawa terdapat tiga roda. Setiap satu mempunyai ayat dari bahasa Perancis bermula dengan 'Je suis', 'Komen' atau 'OΓΉ'. Putar roda pilihan anda untuk melihat ayat Perancis rawak. Sebagai alternatif, putar semua roda pada masa yang sama untuk mengembalikan satu daripada setiap satu.

Anda juga akan melihat terjemahan ke dalam bahasa Inggeris setiap ayat Perancis dalam kurungan.

Penjana Kalimat Perancis Rawak