Tik om aan het wiel te draaien

Keuze 1

Keuze 2

Keuze 3

Keuze 4

Keuze 5

Keuze 6

Keuze 1

Ontvang een Ja of Nee Tarotkaart met deze online bron. Draai aan het kaartenwiel en er wordt willekeurig een kaart geselecteerd, inclusief de bijbehorende positieve of negatieve betekenis.

Dit virtuele kaartspel bevat kaarten die vaker worden geassocieerd met een Ja- of Nee-antwoord (in tegenstelling tot een 'Misschien') associatie. Natuurlijk is geen van deze kaarten omgekeerd omdat het alleen een Ja- of Nee-waarde is.

Het is ook de moeite waard om in gedachten te houden dat de optimale soorten vragen die gesteld moeten worden voor een dergelijke tarotlezing, ondubbelzinnig zijn. Dat wil zeggen, vragen die normaal gesproken een ja of nee-antwoord zouden uitlokken.

Moet bij het lezen van deze ja of nee tarotkaart worden geschud?

Het algoritme achter de tarotkaartselectie is telkens gebaseerd op een volledig willekeurige selectie. Op deze manier is er geen 'schuifelen' nodig.

Hoe tarotkaarten ja of nee kunnen geven

Tarotkaarten zijn een soort waarzeggerij die al eeuwenlang wordt gebruikt om inzicht en begeleiding te krijgen over verschillende aspecten van het leven. Een veelgebruikte manier waarop tarotkaarten worden gebruikt, is om een „ja” of „nee” antwoord te geven op een specifieke vraag.

Er zijn veel verschillende methoden om tarotkaarten te gebruiken om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, en de aanpak die u kiest, hangt af van uw persoonlijke voorkeur en de specifieke vraag die u stelt.

Sommige tarotbeoefenaars zijn van mening dat op bepaalde kaarten of combinaties van kaarten eerder een „ja” of „nee” antwoord wordt gegeven, terwijl anderen vinden dat de interpretatie van de kaarten flexibeler moet zijn en voor individuele interpretatie vatbaar moet zijn.

Combinaties

Een veelgebruikte methode om tarotkaarten te gebruiken om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, is door een specifieke kaart of combinatie van kaarten te kiezen als indicator voor een positieve of negatieve reactie. De Tarot van Marseille, een populair kaartspel dat in Europa wordt gebruikt, bevat bijvoorbeeld een „ja” -kaart (The World) en een „nee” -kaart (The Tower). Sommige beoefenaars zijn van mening dat deze kaarten kunnen worden gebruikt als een eenvoudig antwoord op een vraag, terwijl anderen vinden dat de interpretatie genuanceerder moet zijn en dat bij het lezen rekening moet worden gehouden met de context van de vraag en de andere kaarten.

Een andere benadering is om een spreiding of een specifieke lay-out te gebruiken om het lezen te concentreren en de vraag meer context te geven. Een populaire spreiding voor het bepalen van een „ja” of „nee” antwoord is de spreiding „Besluitvorming”, die bestaat uit drie kaarten: een die het verleden weergeeft, een die het heden en een die de toekomst weergeeft.

De kaart uit het verleden kan inzicht geven in de factoren die tot de huidige situatie hebben geleid, de huidige kaart kan inzicht geven in de huidige situatie en mogelijke obstakels, en de toekomstige kaart kan advies geven over de mogelijke uitkomst van de beslissing. Door alle drie de kaarten samen te bekijken, kan de lezer de vraag beter begrijpen en een genuanceerder antwoord geven.

Niet het Orakel!

Het is belangrijk om te onthouden dat tarot geen definitief orakel is en dat de kaarten niet mogen worden gebruikt als vervanging voor het nemen van uw eigen beslissingen. In plaats daarvan kan de tarot inzicht, begeleiding en een ander perspectief op een situatie bieden, waardoor u een beter geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Wanneer u tarotkaarten gebruikt om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, is het belangrijk om specifiek en duidelijk te zijn in uw vraag. Vage of open vragen kunnen leiden tot vage of open antwoorden, dus probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Het is ook belangrijk om het lezen met een open geest te benaderen en bereid te zijn om verschillende perspectieven en standpunten in overweging te nemen.

Tarotmetingen kunnen een krachtig hulpmiddel zijn voor zelfontdekking en persoonlijke groei, en het gebruik van de kaarten om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, kan een nuttige manier zijn om inzicht en begeleiding te krijgen bij specifieke vragen of beslissingen. Of u nu een ervaren tarotlezer bent of nieuw in de praktijk, als u de tijd neemt om uw vraag en de mogelijke antwoorden zorgvuldig te overwegen, kunt u beter geïnformeerde en zelfverzekerde beslissingen nemen.

Soorten ja of nee tarotreacties

Als je aan het wiel draait, krijg je een waarde van een van de volgende mogelijke kaarten. Hier zijn ze allemaal, samen met hun impliciete betekenissen:


 • Page of Swords: Ja
 • The Fool: Ja
 • The Hermit: Nee
 • Page of Wands: Ja
 • Five of Swords: Nee
 • Eight of Wands: Ja
 • De zon: Ja
 • Queen of Wands: Ja
 • Knight of Wands: Ja
 • Matigheid: Ja
 • Eight of Swords: Nee
 • The Tower: Nee
 • The Devil: Nee
 • Ace of Swords: Ja
 • The Lovers: Ja
 • Rad van Fortuin: Ja
 • De wereld: Ja
 • Oordeel: Ja
 • The Chariot: Ja
 • De keizerin: Ja
 • Knight of Swords: Ja
 • Overlijden: Nee
 • Hogepriesteres: Nee
 • Ace of Cups: Ja
 • Ace of Pentacles: Ja
 • Ace of Wands: Ja
 • Acht kopjes: Nee
 • Eight of Pentacles: Ja
 • Five of Cups: Nee
 • Five of Pentacles: Nee
 • Five of Wands: Nee
 • Four of Pentacles: Nee
 • Four of Wands: Ja
 • King of Cups: Ja
 • King of Pentacles: Ja
 • King of Wands: Ja
 • Knight of Cups: Ja
 • Ridder van Pentakels: Ja
 • Nine of Cups: Ja
 • Nine of Pentacles: Ja
 • Nine of Swords: Nee
 • Nine of Wands: Ja
 • Pagina met kopjes: Ja
 • Pagina van Pentakels: Ja
 • Queen of Cups: Ja
 • Koningin van Pentakels: Ja
 • Seven of Swords: Nee
 • Seven of Wands: Nee
 • Six of Cups: Ja
 • Six of Pentacles: Ja
 • Six of Wands: Ja
 • Kracht: Ja
 • Tien kopjes: Ja
 • Ten of Pentacles: Ja
 • Ten of Swords: Nee
 • Ten of Wands: Nee
 • The Magician: Ja
 • De maan: Nee
 • The Star: Ja
 • Three of Cups: Ja
 • Three of Pentacles: Ja
 • Three of Swords: Nee
 • Three of Wands: Ja
 • Twee kopjes: Ja
 • Two of Wands: Ja

Ja of nee Tarot