Tik om aan het wiel te draaien

Keuze 1

Keuze 2

Keuze 3

Keuze 4

Keuze 5

Keuze 6

Keuze 1

Ontvang een ja of nee tarotkaart met deze online bron. Draai aan het kaartenwiel en er wordt willekeurig een kaart geselecteerd, inclusief de bijbehorende positieve of negatieve betekenis.

Dit virtuele kaartspel bevat kaarten die vaker worden geassocieerd met een Ja- of Nee-antwoord (in tegenstelling tot een 'misschien'). Natuurlijk is geen van deze kaarten omgekeerd, want het is alleen een ja of nee-lezing.

Het is ook de moeite waard om in gedachten te houden dat de optimale soorten vragen die gesteld moeten worden voor een dergelijke tarotlezing, ondubbelzinnig zijn. Dat wil zeggen, vragen die normaal gesproken met ja of nee zouden worden beantwoord.

Moet bij het lezen van deze ja of nee tarotkaart worden geschud?

Het algoritme achter de tarotkaartselectie is telkens gebaseerd op een volledig willekeurige selectie. Op deze manier is er geen 'schuifelen' nodig.

Hoe tarotkaarten ja of nee kunnen geven

Tarotkaarten zijn een soort waarzeggerij die al eeuwenlang wordt gebruikt om inzicht en begeleiding te krijgen over verschillende aspecten van het leven. Een veelgebruikte manier waarop tarotkaarten worden gebruikt, is om een „ja” of „nee” antwoord te geven op een specifieke vraag.

Er zijn veel verschillende methoden om tarotkaarten te gebruiken om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, en de aanpak die u kiest, hangt af van uw persoonlijke voorkeur en de specifieke vraag die u stelt.

Sommige tarotbeoefenaars zijn van mening dat op bepaalde kaarten of combinaties van kaarten eerder een „ja” of „nee” antwoord wordt gegeven, terwijl anderen vinden dat de interpretatie van de kaarten flexibeler moet zijn en voor individuele interpretatie vatbaar moet zijn.

Combinaties

Een veelgebruikte methode om tarotkaarten te gebruiken om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, is door een specifieke kaart of combinatie van kaarten te kiezen als indicator voor een positieve of negatieve reactie. De Tarot van Marseille, een populair kaartspel dat in Europa wordt gebruikt, bevat bijvoorbeeld een „ja” -kaart (De wereld) en een „nee” -kaart (de toren). Sommige beoefenaars zijn van mening dat deze kaarten kunnen worden gebruikt als een eenvoudig antwoord op een vraag, terwijl anderen vinden dat de interpretatie genuanceerder moet zijn en dat bij het lezen rekening moet worden gehouden met de context van de vraag en de andere kaarten.

Een andere benadering is om een spreiding of een specifieke lay-out te gebruiken om het lezen te concentreren en de vraag meer context te geven. Een populaire spreiding voor het bepalen van een „ja” of „nee” antwoord is de spreiding „besluitvorming”, die bestaat uit drie kaarten: een die het verleden weergeeft, een die het heden en een die de toekomst vertegenwoordigt.

De kaart uit het verleden kan inzicht geven in de factoren die tot de huidige situatie hebben geleid, de huidige kaart kan inzicht geven in de huidige situatie en mogelijke obstakels, en de toekomstige kaart kan advies geven over de mogelijke uitkomst van de beslissing. Door alle drie de kaarten samen te bekijken, kan de lezer de vraag beter begrijpen en een genuanceerder antwoord geven.

Niet het Orakel!

Het is belangrijk om te onthouden dat tarot geen definitief orakel is en dat de kaarten niet mogen worden gebruikt als vervanging voor het nemen van uw eigen beslissingen. In plaats daarvan kan de tarot inzicht, begeleiding en een ander perspectief op een situatie bieden, waardoor u een beter geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Wanneer u tarotkaarten gebruikt om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, is het belangrijk om specifiek en duidelijk te zijn in uw vraag. Vage of open vragen kunnen leiden tot vage of open antwoorden, dus probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Het is ook belangrijk om het lezen met een open geest te benaderen en bereid te zijn om verschillende perspectieven en standpunten in overweging te nemen.

Tarotmetingen kunnen een krachtig hulpmiddel zijn voor zelfontdekking en persoonlijke groei, en het gebruik van de kaarten om een „ja” of „nee” antwoord te bepalen, kan een nuttige manier zijn om inzicht en begeleiding te krijgen bij specifieke vragen of beslissingen. Of u nu een ervaren tarotlezer bent of nieuw in de praktijk, als u de tijd neemt om uw vraag en de mogelijke antwoorden zorgvuldig te overwegen, kunt u beter geïnformeerde en zelfverzekerde beslissingen nemen.

Soorten ja of nee tarotreacties

Als je aan het wiel draait, krijg je een waarde van een van de volgende mogelijke kaarten. Hier zijn ze allemaal, samen met hun impliciete betekenissen:

 • Zwaarden Schildknaap: Ja
 • De Dwaas: Ja
 • De Kluizenaar: Nee
 • Staven Schildknaap: Ja
 • Zwaarden Vijf: Nee
 • Staven Acht: Ja
 • De Zon: Ja
 • Staven Koningin: Ja
 • Staven Ridder: Ja
 • Matigheid: Ja
 • Zwaarden Acht: Nee
 • De Toren: Nee
 • De Duivel: Nee
 • Zwaarden Aas: Ja
 • De Geliefden: Ja
 • Het Rad van Fortuin: Ja
 • De Wereld: Ja
 • Het Oordeel: Ja
 • De Zegewagen: Ja
 • De Keizerin: Ja
 • Zwaarden Ridder: Ja
 • De Dood: Nee
 • De Hogepriesteres: Nee
 • Bekers Aas: Ja
 • Pentakels Aas: Ja
 • Staven Aas: Ja
 • Bekers Acht: Nee
 • Pentakels Acht: Ja
 • Bekers Vijf: Nee
 • Pentakels Vijf: Nee
 • Staven Vijf: Nee
 • Pentakels Vier: Nee
 • Staven Vier: Ja
 • Bekers Koning: Ja
 • Pentakels Koning: Ja
 • Staven Koning: Ja
 • Bekers Ridder: Ja
 • Pentakels Ridder: Ja
 • Bekers Negen: Ja
 • Pentakels Negen: Ja
 • Zwaarden Negen: Nee
 • Staven Negen: Ja
 • Bekers Schildknaap: Ja
 • Pentakels Schildknaap: Ja
 • Bekers Koningin: Ja
 • Pentakels Koningin: Ja
 • Zwaarden Zeven: Nee
 • Staven Zeven: Nee
 • Bekers Zes: Ja
 • Pentakels Zes: Ja
 • Staven Zes: Ja
 • Kracht: Ja
 • Bekers Tien: Ja
 • Pentakels Tien: Ja
 • Zwaarden Tien: Nee
 • Staven Tien: Nee
 • De Magiër: Ja
 • De Maan: Nee
 • De Ster: Ja
 • Bekers Drie: Ja
 • Pentakels Drie: Ja
 • Zwaarden Drie: Nee
 • Staven Drie: Ja
 • Bekers Twee: Ja
 • Staven Twee: Ja

Ja of nee, tarot