Stuknij, aby zakręcić kołem

Wybór 1

Wybór 2

Wybór 3

Wybór 4

Wybór 5

Wybór 6

Wybór 1

Te koła przędzalnicze mnożenia pomagają tworzyć pytania dla uczniów w klasie lub poza nią. Sprawdź swoją wiedzę w zakresie stosowania mnożenia do zakresu liczb. Naciśnij przycisk „Zakręć wszystko”, aby wszystkie koła obracały się jednocześnie, aby przyspieszyć działanie.

Czy mogę edytować koła Multiplication Spinner Online?

Tak, jest to w pełni konfigurowalna strona internetowa, która umożliwia zmianę numerów na kołach. Aby to osiągnąć, naciśnij „Edytuj” na każdym kole, aby dodać lub usunąć liczby do mnożenia.

Umożliwia również usuwanie kół lub dodawanie dodatkowych kół mnożenia.

Jeśli chcesz zachować własną wersję koła przędzalnika mnożenia, możesz zapisać koło i wrócić, aby użyć go później.

Wyniki poprzednich obrotów są również przechowywane w zakładce „Wyniki”.

Przędzarka do mnożenia