Tapos upang umikot ang gulong

Pamilihan 1

Pamilihan 2

Pamilihan 3

Pamilihan 4

Pamilihan 5

Pamilihan 6

Pamilihan 1

Pindutin ᐅ Ipinutin ang lahat upang lumikha ng isang hamon sa pagsusulit sa matematikal na aritmetika. Maaari mo bang sagutin ang tanong bago tumigil ang lahat ng mga gulong?


💡 Maaari mo ring magdagdag ng isa pang gulong may mga pangalan ng mag-aaral dito upang random na piliin kung sino ang makakasagot sa bawat tanong. Upang gawin ito, i-click ang “Magdagdag” sa kanang bahagi ng menu ng ikatlong gulong. Pagkatapos, i-click I-edit sa bagong gulong upang idagdag ang mga pangalan ng mag-aaral.


Piliin I-save kung nais mong panatilihin ang pahina para sa susunod na pagkakataon o kung nais mong Ibahagi ito.

Pagsusulit sa Matematika