Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Trình tạo xổ số có thể tự động loại bỏ các vật phẩm trúng thưởng khỏi bánh xe sau mỗi lần quay để đảm bảo rằng chỉ có 1 vé có thể giành được 1 giải thưởng.

Để thực hiện xổ số của riêng bạn, chỉ cần thay thế vé và giải thưởng trong danh sách “Chỉnh sửa” bằng những vé xổ số của riêng bạn. Bạn thậm chí có thể thêm bánh xe thứ hai (như chúng tôi đã làm ở đây) để quyết định giải thưởng nào sẽ giành được - và thậm chí tự động xóa chúng khỏi nhóm giải thưởng sau khi giành được.
Nó hoàn toàn có thể cấu hình để đáp ứng nhu cầu xổ số của bạn. Tất cả các kết quả quay được ghi lại trong Kết quả tab.

Máy phát xổ số