Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Tạo một số ngẫu nhiên từ 1 đến 100 không thể dễ dàng hơn với bánh xe quay của chúng tôi. Chỉ cần chạm vào bánh xe nơi nó hiển thị các số ngẫu nhiên 1-100 ở giữa bánh xe và nó sẽ hoạt động.

Có thể nhấp vào quay bánh xe tạo số ngẫu nhiên nhiều lần. Bất kỳ kết quả nào sau đó sẽ được hiển thị trong tab 'Kết quả' để dễ tham khảo.

Bánh xe tạo số ngẫu nhiên là gì?

Về bản chất, nó là một tập hợp các số được đặt trên một bánh xe được sử dụng để chọn ngẫu nhiên một số cho mỗi lần quay. Trong bánh xe này, có 100 số đầu tiên (không bao gồm số không) được thêm tuần tự vào máy phát.

Bánh xe này được lập trình để trả về kết quả từ 1-100 một cách ngẫu nhiên để đảm bảo phân phối kết quả công bằng.

Tôi có thể chỉnh sửa số ngẫu nhiên không?

Vâng, các số có thể được chỉnh sửa. Để làm điều này, đi đến bánh xe Chỉnh sửa tab và thay đổi lựa chọn các số được nhập ở đó. Mẹo: Để làm cho quá trình này nhanh hơn khi bạn có nhiều số hơn để thêm, hãy đặt các số trong trang tính trước, sau đó sao chép và dán chúng vào hộp Chỉnh sửa.

Một bánh xe tạo số ngẫu nhiên có thể cho kết quả duy nhất không?

Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng menu Chỉnh sửa. Nhấp vào biểu tượng bánh xe/bánh răng và đi đến “Post-Spin”. Trong hộp kiểm “Hiệu ứng chiến thắng”, chọn “Tự động xóa mục đã chọn sau 2 giây”.

Khi bạn đã áp dụng các cài đặt này, bạn có thể chắc chắn rằng bất kỳ số được tạo ngẫu nhiên nào sẽ không thể được chọn nhiều hơn một lần. Đương nhiên, các số tiếp theo sẽ được chọn từ một nhóm số nhỏ hơn.

Nhiều máy tạo số ngẫu nhiên

Số ngẫu nhiên 1-100