Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Quay bánh xe với công cụ chọn sinh viên ngẫu nhiên theo chủ đề cực quang 🌀 - Thắp sáng cuộc sống của bạn với việc ra quyết định dễ dàng!

🌌 Sự thật thú vị: Một sự thật thú vị và hấp dẫn về cực quang, thường được gọi là Ánh sáng phương Bắc (Aurora Borealis) hoặc Ánh sáng phương Nam (Aurora Australis), là chúng không phải là duy nhất trên Trái đất. Cực quang đã được quan sát trên các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta, bao gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Những màn hình thiên thể này được gây ra bởi gió mặt trời tương tác với từ trường của hành tinh, giống như chúng trên Trái đất.

Các cực quang trên các hành tinh này thường có khối lượng lớn hơn và phức tạp hơn so với các cực quang trên Trái đất. Ví dụ, cực quang của Sao Mộc là cực quang mạnh nhất trong hệ mặt trời, bao phủ các khu vực lớn hơn chính Trái đất. Phối cảnh liên hành tinh của cực quang này làm nổi bật sự tương tác hấp dẫn giữa gió mặt trời và từ trường trên khắp hệ mặt trời của chúng ta, mang đến một cái nhìn thoáng qua về các hiện tượng năng động và tuyệt đẹp ngoài thế giới của chúng ta.

Để khám phá thêm 49 bánh xe ngẫu nhiên theo chủ đề, hãy nhấp vào ở đây.

Sinh viên ngẫu nhiên - Aurora