Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với công cụ tạo sinh viên/chọn học sinh theo chủ đề bouncy 🌀 này. Nó chắc chắn sẽ đặt một lò xo trong bước chân của bạn.

🦘 Sự thật thú vị: Một sự thật thú vị về việc nảy có liên quan đến vật lý về cách quả bóng nảy. Khi một quả bóng bị rơi, nó biến dạng khi chạm đất do va chạm. Biến dạng này lưu trữ thế năng, sau đó được chuyển đổi trở lại thành động năng, khiến quả bóng nảy trở lại. Hiệu quả của quá trình chuyển đổi năng lượng này quyết định độ cao của quả bóng nảy trở lại. Các vật liệu khác nhau có hiệu quả nảy khác nhau; ví dụ, quả bóng cao su nảy trở lại cao hơn các quả bóng làm từ các vật liệu khác như gỗ hoặc kim loại. Điều này là do cao su đàn hồi hơn và có thể lưu trữ và giải phóng năng lượng hiệu quả hơn trong quá trình nảy.

Nếu bạn thích chủ đề nảy này, hãy nhảy qua ở đây để tìm Thêm 49!

Sinh viên ngẫu nhiên - Bouncy