Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với bánh xe chọn sinh viên ngẫu nhiên theo chủ đề Phục sinh 🌀 này. Đó là một cách dễ dàng và thú vị để lựa chọn.

🐰 Sự thật thú vị: Một sự thật thú vị về lễ Phục sinh là nó được đặt theo tên của nữ thần Anglo-Saxon Eostre, người có liên quan đến mùa xuân và khả năng sinh sản. Cái tên “Phục sinh” được cho là bắt nguồn từ tên của cô, và ngày lễ ban đầu kỷ niệm sự xuất hiện của mùa xuân và sự tái sinh của thiên nhiên. Theo thời gian, lễ Phục sinh trở nên gắn liền với lễ kỷ niệm Kitô giáo về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, nhưng nguồn gốc của nó bắt nguồn từ các truyền thống ngoại giáo cổ đại liên quan đến sự thay đổi của các mùa.

Nếu bạn yêu thích bánh xe quay theo chủ đề Phục sinh này, bạn có thể tìm Thêm 49 ở đây (Bao gồm Giáng sinh và Halloween).

Sinh viên ngẫu nhiên - Phục sinh