Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với công cụ chọn học sinh ngẫu nhiên theo chủ đề trang trại này 🌀. Có niềm vui trong trang trại cho tất cả mọi người.

Thực tế nông nghiệp thú vị: Có nhiều vi sinh vật trong một muỗng cà phê đất hơn số người trên Trái đất. Đất có rất nhiều sự sống đa dạng, bao gồm vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh và các sinh vật cực nhỏ khác. Những vi sinh vật này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ sinh thái đất khỏe mạnh, góp phần vào các quá trình như chu trình dinh dưỡng, phân hủy và hình thành cấu trúc đất. Hoạt động của chúng giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, hỗ trợ sự phát triển của chúng, điều cần thiết để canh tác thành công. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe đất trong nông nghiệp và bản chất phức tạp, liên kết với nhau của hệ sinh thái của chúng ta.

Nếu bạn thích bánh xe chọn theo chủ đề trang trại này, có thêm 49 chủ đề ở đây.

Sinh viên ngẫu nhiên - Trang trại