Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với công cụ chọn học sinh ngẫu nhiên theo chủ đề màu xanh lá cây này 🌀 - Đó là một cách thú vị và công bằng để đưa ra lựa chọn!

💚 Sự thật thú vị: Tên “xanh lá cây” có liên quan đến từ tiếng Anh cổ “grene”. Đó là thuật ngữ được sử dụng cho màu sắc của thực vật sống.

Đối với các bánh xe theo chủ đề bổ sung, bao gồm các chủ đề màu đỏ và màu xanh lam, hãy nhấp vào ở đây. Có tổng cộng 50 để lựa chọn!

Sinh viên ngẫu nhiên - Greens