Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với công cụ chọn học sinh ngẫu nhiên theo chủ đề mùa xuân này 🌀 - Nó giúp việc lựa chọn trở nên dễ dàng!

🌼 Sự thật thú vị: Hiện tượng được gọi là “điểm phân mùa xuân” thường xảy ra vào khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng 3 ở Bắc bán cầu. Vào ngày này, thời lượng ngày và đêm xấp xỉ bằng nhau, đánh dấu sự bắt đầu chính thức của mùa xuân. Điểm phân này là kết quả của độ nghiêng của Trái đất và quỹ đạo của nó quanh Mặt trời, dẫn đến thời điểm Mặt trời đi thẳng qua đường xích đạo của Trái đất. Ngoài ra, điểm phân mùa xuân đã được tổ chức ở nhiều nền văn hóa khác nhau trong suốt lịch sử như một thời gian tái sinh và đổi mới, với nhiều lễ hội và truyền thống gắn liền với sự xuất hiện của mùa xuân.

Để xem thêm các chủ đề theo mùa ngoài bánh xe theo chủ đề mùa xuân này, hãy nhấp vào ở đây.

Sinh viên ngẫu nhiên - Mùa xuân