Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với công cụ chọn học sinh ngẫu nhiên theo chủ đề đầu máy xe máy 🌀 - Toàn bộ sức mạnh phía trước!

🚂 Sự thật thú vị: Xe lửa hơi nước là sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp, bắt đầu vào cuối thế kỷ 18. Sự phát triển của năng lượng hơi nước đã biến đổi các ngành công nghiệp, bao gồm cả giao thông vận tải. Đầu máy đường sắt hoạt động quy mô đầy đủ đầu tiên, được gọi là “Rocket”, được George Stephenson chế tạo vào năm 1829 và thường được coi là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của tàu hơi nước.

Để biết thêm 49 chủ đề ngoài chủ đề tàu hơi nước này, hãy đi ở đây.

Sinh viên ngẫu nhiên - Tàu