Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Tung 3 con xúc xắc riêng biệt hoặc đồng thời với con lăn xúc xắc 3 d6 này.

Cách sử dụng con lăn xúc xắc 3d6

Để tung 3 con xúc xắc cùng một lúc, chỉ cần nhấp vào 'Quay tất cả'. Tất cả ba xúc xắc sáu mặt sẽ tung đồng thời và kết quả của bạn sẽ được hiển thị. Nếu bạn thích cuộn từng khuôn riêng biệt, bạn có thể nhấp vào từng khuôn riêng lẻ. Việc tung xúc xắc mất khoảng 1 giây để hoàn thành.

Tôi có thể theo dõi lịch sử cuộn 3d6 không?

Vâng. Tab Kết quả cho mỗi khuôn hiển thị lịch sử kết quả của mỗi lần tung xúc xắc ảo. Vì vậy, bạn có thể tung ba con xúc xắc và ghi lại kết quả cho cách sử dụng mong muốn của bạn.

Nhiều con lăn xúc xắc hơn:

Lăn 3 D6 - Tung 3 xúc xắc