Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Tung bốn con xúc xắc bằng con lăn xúc xắc 4 d6.

Cách sử dụng con lăn xúc xắc 4d6 này

Để tung cả bốn con xúc xắc cùng một lúc, bạn chỉ cần nhấp vào nút 'Quay tất cả'. Tất cả 4 xúc xắc sáu mặt sau đó được lăn cùng một lúc. Ngoài ra, nếu bạn muốn tự tung từng viên trong số 4 con xúc xắc, chỉ cần nhấp vào chúng riêng lẻ.

Tôi có thể theo dõi lịch sử cuộn 4d6 không?

Có, bạn có thể thấy kết quả xuất hiện sau mỗi lần cuộn (hoặc quay). Để có được lịch sử cuộn của bạn, hãy kiểm tra”Kết quả“tab. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các cuộn xúc xắc 4d6 trước đó đã được thực hiện trong phiên này.

Nhiều con lăn xúc xắc hơn:

Tung 4 xúc xắc (4d6)