Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Nhận thẻ tarot có hoặc không với tài nguyên trực tuyến này. Quay bánh xe của thẻ và một thẻ sẽ được chọn ngẫu nhiên, bao gồm cả ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực liên quan đến nó.

Bộ bài ảo này bao gồm những thẻ thường được liên kết với phản hồi Có hoặc Không (trái ngược với liên kết 'có làm'). Tất nhiên, không có thẻ nào trong số này bị đảo ngược vì nó chỉ đọc có hoặc không.

Cũng cần lưu ý rằng các loại câu hỏi tối ưu nên được hỏi khi đọc tarot như vậy là những câu hỏi không rõ ràng. Đó là, những câu hỏi thường gợi ra câu trả lời có hoặc không.

Việc đọc bài Tarot Có hay Không này có yêu cầu xáo trộn không?

Thuật toán đằng sau việc lựa chọn thẻ tarot dựa trên một lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên mỗi lần. Bằng cách này, không cần phải 'xáo trắng'.

Các lá bài Tarot có thể trả lời có hoặc không như thế nào

Thẻ Tarot là một loại công cụ bói toán đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để có được cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Một cách phổ biến mà các lá bài tarot được sử dụng là cung cấp câu trả lời “có” hoặc “không” cho một câu hỏi cụ thể.

Có nhiều phương pháp khác nhau để sử dụng lá bài tarot để xác định câu trả lời “có” hoặc “không”, và cách tiếp cận mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn và câu hỏi cụ thể bạn đang hỏi.

Một số học viên tarot tin rằng một số thẻ hoặc sự kết hợp của các lá bài có nhiều khả năng chỉ ra câu trả lời “có” hoặc “không”, trong khi những người khác tin rằng việc giải thích các lá bài nên linh hoạt hơn và cởi mở hơn cho việc giải thích cá nhân.

Kết hợp

Một phương pháp phổ biến để sử dụng lá bài tarot để xác định phản ứng “có” hoặc “không” là chọn một lá bài cụ thể hoặc kết hợp các lá bài như một chỉ số của phản ứng tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, Tarot of Marseilles, một bộ bài phổ biến được sử dụng ở châu Âu, bao gồm một lá bài “có” (Thế giới) và một lá bài “không” (Tháp). Một số học viên tin rằng những thẻ này có thể được sử dụng như một câu trả lời đơn giản cho một câu hỏi, trong khi những người khác tin rằng việc giải thích nên có nhiều sắc thái hơn và xem xét bối cảnh của câu hỏi và các thẻ khác trong bài đọc.

Một cách tiếp cận khác là sử dụng chênh lệch hoặc bố cục cụ thể để giúp tập trung việc đọc và cung cấp nhiều bối cảnh hơn cho câu hỏi. Một mức chênh lệch phổ biến để xác định phản hồi “có” hoặc “không” là mức chênh lệch “ra quyết định”, bao gồm ba thẻ: một đại diện cho quá khứ, một đại diện cho hiện tại và một đại diện cho tương lai.

Thẻ trong quá khứ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố dẫn đến tình hình hiện tại, thẻ hiện tại có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình hiện tại và các trở ngại tiềm ẩn, và thẻ trong tương lai có thể đưa ra hướng dẫn về kết quả tiềm năng của quyết định. Bằng cách xem xét cả ba thẻ cùng nhau, người đọc có thể hiểu toàn diện hơn về câu hỏi và cung cấp câu trả lời sắc thái hơn.

Không phải Oracle!

Điều quan trọng cần nhớ là tarot không phải là một lời tiên tri dứt khoát và các lá bài không nên được sử dụng để thay thế cho việc đưa ra quyết định của riêng bạn. Thay vào đó, tarot có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc, hướng dẫn và một quan điểm khác về một tình huống, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Khi sử dụng lá bài tarot để xác định câu trả lời “có” hoặc “không”, điều quan trọng là phải cụ thể và rõ ràng trong câu hỏi của bạn. Các câu hỏi mơ hồ hoặc mở có thể dẫn đến câu trả lời mơ hồ hoặc mở, vì vậy hãy cố gắng cụ thể nhất có thể. Điều quan trọng nữa là tiếp cận bài đọc với một tâm trí cởi mở và sẵn sàng xem xét các quan điểm và quan điểm khác nhau.

Bài đọc Tarot có thể là một công cụ mạnh mẽ để khám phá bản thân và phát triển cá nhân, và sử dụng các lá bài để xác định câu trả lời “có” hoặc “không” có thể là một cách hữu ích để có được cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn về các câu hỏi hoặc quyết định cụ thể. Cho dù bạn là một người đọc tarot có kinh nghiệm hay mới thực hành, dành thời gian để xem xét cẩn thận câu hỏi của bạn và các câu trả lời tiềm năng có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tự tin hơn.

Các loại câu trả lời có hoặc không Tarot

Khi bạn quay bánh xe, bạn sẽ nhận được số liệu từ một trong những thẻ có thể sau đây. Đây là tất cả chúng, cùng với ý nghĩa ngụ ý của chúng:

 • Sứ Đồ Bài Kiếm: Có
 • Kẻ Ngốc: Có
 • Người Ẩn Dật: Không
 • Sứ Đồ Bài Gậy: Có
 • Năm Bài Kiếm: Không
 • Tám Bài Gậy: Có
 • Mặt Trời: Có
 • Nữ Hoàng Bài Gậy: Có
 • Hiệp Sĩ Bài Gậy: Có
 • Điều Tiết: Có
 • Tám Bài Kiếm: Không
 • Tòa Tháp: Không
 • Quỷ Dữ: Không
 • Át Kiếm: Có
 • Người Tình: Có
 • Bánh Xe Vận Mệnh: Có
 • Thế Giới: Có
 • Phán Quyết: Có
 • Xe Kéo: Có
 • Nữ Hoàng: Có
 • Hiệp Sĩ Bài Kiếm: Có
 • Tử Thần: Không
 • Nữ Thần Tối Cao: Không
 • Át Chén: Có
 • Át Đồng: Có
 • Át Gậy: Có
 • Tám Bài Chén: Không
 • Tám Bài Đồng: Có
 • Năm Bài Chén: Không
 • Năm Bài Đồng: Không
 • Năm Bài Gậy: Không
 • Bốn Bài Đồng: Không
 • Bốn Bài Gậy: Có
 • Vua Bài Chén: Có
 • Vua Bài Đồng: Có
 • Vua Bài Gậy: Có
 • Hiệp Sĩ Bài Chén: Có
 • Hiệp Sĩ Bài Đồng: Có
 • Chín Bài Chén: Có
 • Chín Bài Đồng: Có
 • Chín Bài Kiếm: Không
 • Chín Bài Gậy: Có
 • Sứ Đồ Bài Chén: Có
 • Sứ Đồ Bài Đồng: Có
 • Nữ Hoàng Bài Chén: Có
 • Nữ Hoàng Bài Đồng: Có
 • Bảy Bài Kiếm: Không
 • Bảy Bài Gậy: Không
 • Sáu Bài Chén: Có
 • Sáu Bài Đồng: Có
 • Sáu Bài Gậy: Có
 • Sức Mạnh: Có
 • Mười Bài Chén: Có
 • Mười Bài Đồng: Có
 • Mười Bài Kiếm: Không
 • Mười Bài Gậy: Không
 • Nhà Ảo Thuật: Có
 • Mặt Trăng: Không
 • Ngôi Sao: Có
 • Ba Bài Chén: Có
 • Ba Bài Đồng: Có
 • Ba Bài Kiếm: Không
 • Ba Bài Gậy: Có
 • Hai Bài Chén: Có
 • Hai Bài Gậy: Có

Có hay không tarot