Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Nhận thẻ Tarot Có hoặc Không với tài nguyên trực tuyến này. Quay bánh xe của thẻ và một thẻ sẽ được chọn ngẫu nhiên, bao gồm cả ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực liên quan đến nó.

Bộ bài ảo này bao gồm những lá bài thường được liên kết với câu trả lời Có hoặc Không (trái ngược với liên kết 'Có thể'). Tất nhiên, không có thẻ nào trong số này bị đảo ngược vì nó chỉ đọc Có hoặc Không.

Cũng cần lưu ý rằng các loại câu hỏi tối ưu nên được hỏi để đọc tarot như vậy là những câu hỏi rõ ràng. Đó là, các câu hỏi thường gợi ra câu trả lời Có hoặc Không.

Việc đọc bài Tarot Có hay Không này có yêu cầu xáo trộn không?

Thuật toán đằng sau việc lựa chọn thẻ tarot dựa trên lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên mỗi lần. Bằng cách này, không cần 'xáo trộn'.

Làm thế nào các lá bài Tarot có thể cho câu trả lời có hoặc không

Lá bài Tarot là một loại công cụ bói toán đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để có được cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Một cách phổ biến mà các lá bài tarot được sử dụng là cung cấp câu trả lời “có” hoặc “không” cho một câu hỏi cụ thể.

Có nhiều phương pháp khác nhau để sử dụng lá bài tarot để xác định câu trả lời “có” hoặc “không”, và cách tiếp cận mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn và câu hỏi cụ thể mà bạn đang hỏi.

Một số học viên tarot tin rằng một số lá bài hoặc sự kết hợp của các lá bài có nhiều khả năng chỉ ra câu trả lời “có” hoặc “không”, trong khi những người khác tin rằng việc giải thích các lá bài nên linh hoạt hơn và cởi mở hơn để giải thích cá nhân.

Sự kết hợp

Một phương pháp phổ biến để sử dụng các lá bài tarot để xác định câu trả lời “có” hoặc “không” là chọn một lá bài cụ thể hoặc kết hợp các lá bài làm chỉ báo cho phản ứng tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, Tarot of Marseilles, một bộ bài phổ biến được sử dụng ở châu Âu, bao gồm một lá bài “có” (Thế giới) và một lá bài “không” (The Tower). Một số học viên tin rằng những lá bài này có thể được sử dụng như một câu trả lời đơn giản cho một câu hỏi, trong khi những người khác tin rằng cách giải thích nên có nhiều sắc thái hơn và xem xét bối cảnh của câu hỏi và các thẻ khác trong bài đọc.

Một cách tiếp cận khác là sử dụng một trải bài, hoặc bố cục cụ thể, để giúp tập trung vào việc đọc và cung cấp thêm ngữ cảnh cho câu hỏi. Một mức chênh lệch phổ biến để xác định phản hồi “có” hoặc “không” là trải bài “Ra quyết định”, bao gồm ba thẻ: một lá đại diện cho quá khứ, một đại diện cho hiện tại và một lá đại diện cho tương lai.

Thẻ quá khứ có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố dẫn đến tình hình hiện tại, thẻ hiện tại có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình hiện tại và những trở ngại tiềm ẩn, và thẻ tương lai có thể đưa ra hướng dẫn về kết quả tiềm năng của quyết định. Bằng cách xem xét cả ba thẻ với nhau, người đọc có thể hiểu toàn diện hơn về câu hỏi và cung cấp câu trả lời nhiều sắc thái hơn.

Không phải Oracle!

Điều quan trọng cần nhớ là tarot không phải là một lời tiên tri dứt khoát và các lá bài không nên được sử dụng để thay thế cho việc đưa ra quyết định của riêng bạn. Thay vào đó, tarot có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc, hướng dẫn và quan điểm khác về một tình huống, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Khi sử dụng các lá bài tarot để xác định câu trả lời “có” hoặc “không”, điều quan trọng là phải cụ thể và rõ ràng trong câu hỏi của bạn. Các câu hỏi mơ hồ hoặc mở có thể dẫn đến câu trả lời mơ hồ hoặc kết thúc mở, vì vậy hãy cố gắng càng cụ thể càng tốt. Điều quan trọng nữa là tiếp cận bài đọc với một tâm trí cởi mở và sẵn sàng xem xét các quan điểm và quan điểm khác nhau.

Bài đọc Tarot có thể là một công cụ mạnh mẽ để khám phá bản thân và phát triển cá nhân, và sử dụng các lá bài để xác định câu trả lời “có” hoặc “không” có thể là một cách hữu ích để có được cái nhìn sâu sắc và hướng dẫn về các câu hỏi hoặc quyết định cụ thể. Cho dù bạn là một người đọc tarot có kinh nghiệm hay mới thực hành, dành thời gian để xem xét cẩn thận câu hỏi của bạn và các câu trả lời tiềm năng có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tự tin hơn.

Các loại câu trả lời có hoặc không có Tarot

Khi bạn quay bánh xe, bạn sẽ nhận được số đọc từ một trong các thẻ có thể sau đây. Tất cả chúng đều ở đây, cùng với ý nghĩa ngụ ý của chúng:


 • Page of Swords: Vâng
 • The Fool: Vâng
 • The Hermit: Không
 • Trang của Wands: Vâng
 • Five of Swords: Không
 • Tám cây đũa phép: Vâng
 • Mặt trời: Vâng
 • Queen of Wands: Vâng
 • Knight of Wands: Vâng
 • Temperance: Có
 • Tám thanh kiếm: Không
 • Tháp: Không
 • The Devil: Không
 • Ace of Swords: Vâng
 • Lời bài hát: Yes
 • Wheel of Fortune: Có
 • Thế giới: Vâng
 • Phán quyết: Có
 • Chariot: Vâng
 • Hoàng hậu: Vâng
 • Knight of Swords: Vâng
 • Chết: Không
 • High Priestess: Không
 • Ace of Cups: Vâng
 • Ace of Pentacles: Vâng
 • Ace of Wands: Vâng
 • Tám cốc: Không
 • Eight of Pentacles: Vâng
 • Five of Cups: Không
 • Five of Pentacles: Không
 • Five of Wands: Không
 • Four of Pentacles: Không
 • Four of Wands: Vâng
 • King of Cups: Vâng
 • King of Pentacles: Vâng
 • King of Wands: Vâng
 • Knight of Cups: Vâng
 • Knight of Pentacles: Vâng
 • Nine of Cups: Vâng
 • Nine of Pentacles: Vâng
 • Nine of Swords: Không
 • Nine of Wands: Vâng
 • Page of Cups: Có
 • Trang của Pentacles: Vâng
 • Queen of Cups: Vâng
 • Queen of Pentacles: Vâng
 • Bảy thanh kiếm: Không
 • Seven of Wands: Không
 • Six of Cups: Có
 • Six of Pentacles: Có
 • Six of Wands: Vâng
 • Sức mạnh: Có
 • Ten of Cups: Có
 • Ten of Pentacles: Vâng
 • Ten of Swords: Không
 • Ten of Wands: Không
 • The Magician: Vâng
 • Mặt trăng: Không
 • Ngôi sao: Vâng
 • Three of Cups: Có
 • Three of Pentacles: Vâng
 • Three of Swords: Không
 • Three of Wands: Vâng
 • Two of Cups: Có
 • Two of Wands: Vâng

Có hoặc Không Tarot