Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe trong lớp học với công cụ chọn học sinh ngẫu nhiên theo chủ đề mùa thu này 🌀. Làm cho việc lựa chọn học sinh trở nên thú vị với sự giúp đỡ của mùa giải ngoạn mục này.

🍁 Sự thật thú vị: Trong mùa thu, ngày trở nên ngắn hơn và nhiệt độ mát hơn, dẫn đến giảm sản xuất diệp lục trong lá. Chất diệp lục là thứ làm cho lá có màu xanh lục, vì vậy khi mức độ của nó giảm, các sắc tố khác trong lá sẽ có thể nhìn thấy được. Sự thay đổi này cho thấy những màu vàng, cam và đỏ tuyệt đẹp là đặc trưng của tán lá mùa thu. Các sắc thái cụ thể nhìn thấy trên lá trong mùa thu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, bao gồm loại cây, điều kiện đất đai và kiểu thời tiết.

Nếu bạn thích chủ đề này, bạn có thể tìm thấy thêm 49 (bao gồm mùa đông, mùa hè và mùa xuân) ở đây.

Sinh viên ngẫu nhiên - Mùa thu