Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với công cụ chọn học sinh ngẫu nhiên theo chủ đề trường học 🌀 - Nó làm cho việc học và lựa chọn trở nên thú vị!

🏫 Sự thật thú vịTrường liên tục hoạt động lâu đời nhất thế giới là Đại học al-Qarawiyyin, nằm ở Fez, Morocco. Được thành lập vào năm 859 sau Công nguyên bởi Fatima al-Fihri, một phụ nữ trẻ, ban đầu nó được thành lập như một nhà thờ Hồi giáo với một trường học liên quan, hoặc madrasa. Theo thời gian, nó trở thành một trong những trung tâm tâm linh và giáo dục hàng đầu của thế giới Hồi giáo lịch sử. Nó được cả Kỷ lục Thế giới Guinness và UNESCO công nhận là tổ chức giáo dục lâu đời nhất hiện có, hoạt động liên tục và là tổ chức giáo dục cấp bằng đầu tiên trên thế giới. Đại học al-Qarawiyyin đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ văn hóa và học thuật giữa thế giới Hồi giáo và châu Âu và vẫn là một trung tâm quan trọng cho các nghiên cứu Hồi giáo ngày nay.

Đối với nhiều chủ đề hơn nữa, trong đó có tổng cộng 50 chủ đề, hãy nhấp vào ở đây.

Học sinh ngẫu nhiên - Trường học