Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Bạn có thể sử dụng con lăn khuôn 1d20 ảo này để cuộn khuôn 20 mặt. Để cuộn hình tượng hình tượng hình này, hãy nhấn hoặc nhấp vào chính khuôn. Đa diện 20 mặt này thường được sử dụng trong các trò chơi - Đáng chú ý nhất là Dungeons and Dragons.

Tên icosahedron trong hình học có nghĩa là đa diện 20 mặt và có nguồn gốc từ các ngôn ngữ Hy Lạp và Hy Lạp cổ đại.

1d20 này có theo dõi các cuộn không?

Vâng, nó có. Nhìn vào tab Kết quả và bạn sẽ thấy lịch sử của từng số từ cuộn 1d20 mà bạn đã tạo.

Các con xúc xắc khác có sẵn để tung trên trang web này

Khuôn 20 mặt