Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe trong lớp học với công cụ chọn học sinh ngẫu nhiên theo chủ đề Nam Cực 🌀 này. Làm cho việc lựa chọn học sinh trở nên thú vị với sự giúp đỡ của lục địa phía nam băng giá này.

🐧 Sự thật thú vị: Nam Cực là lục địa duy nhất không có múi giờ. Do vị trí của nó ở Nam Cực, tất cả các múi giờ trên thế giới hội tụ ở đó. Tình huống độc đáo này có nghĩa là các nhà nghiên cứu và cư dân tại các trạm nghiên cứu khác nhau có thể chọn theo bất kỳ múi giờ nào họ thích, thường chọn múi giờ của nước họ hoặc quốc gia điều hành trạm nghiên cứu của họ. Tính linh hoạt này có thể khá thiết thực để phối hợp giao tiếp với các nhóm có trụ sở ở các nơi khác nhau trên thế giới.

49 có thể tìm thấy các chủ đề chọn sinh viên bổ sung ở đây.Sinh viên ngẫu nhiên - Antarctic