Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với bộ chọn sinh viên ngẫu nhiên theo chủ đề phòng khiêu vũ 🌀 này. Tango với cơ hội làm cho việc chọn học sinh trở nên thú vị.

💃 Sự thật thú vị: khiêu vũ từng được coi là một hoạt động tai tiếng! Trong những ngày đầu của nó, trong thế kỷ 18 và 19, khiêu vũ trong phòng khiêu vũ thường nhô lên lông mày do sự tiếp xúc vật lý liên quan đến nó. Điều này đặc biệt gây tranh cãi trong thời đại và nền văn hóa nơi các chuẩn mực xã hội nghiêm ngặt quy định sự tiếp xúc thể chất tối thiểu giữa nam và nữ ở nơi công cộng. Khi khiêu vũ phát triển, nó trở nên được chấp nhận nhiều hơn và cuối cùng biến thành một hoạt động xã hội tinh vi, được đánh giá cao về nghệ thuật và kỹ thuật của nó. Ngày nay, nó được tổ chức và thưởng thức trên toàn thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau, cả về mặt cạnh tranh và xã hội.

Nếu bạn thích chủ đề khiêu vũ trong phòng khiêu vũ này, Waltz qua đây để khám phá thêm 49 chủ đề chọn học sinh.

Sinh viên ngẫu nhiên - Ballroom