Nhấn để quay vòng

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Lựa chọn 4

Lựa chọn 5

Lựa chọn 6

Lựa chọn 1

Xoay bánh xe với công cụ chọn sinh viên ngẫu nhiên theo chủ đề trò chơi điện tử 🌀 - Trò chơi hóa đơn giản của quá trình lựa chọn!

🎮 Sự thật thú vịTrò chơi điện tử thành công đầu tiên về mặt thương mại là “Pong”, phát hành vào năm 1972. Đó là một trò chơi đơn giản giống như quần vợt, có hai mái chèo và một quả bóng, và được coi là người tiên phong trong thế giới trò chơi điện tử. Điều thú vị là Pong ban đầu được tạo ra như một bài tập huấn luyện bởi Allan Alcorn, một kỹ sư tại Atari. Sự phổ biến của trò chơi nhanh chóng tăng lên, dẫn đến việc nó trở thành trò chơi điện tử đầu tiên đạt được sự phổ biến rộng rãi trong cả arcade và máy chơi game gia đình, khởi động hiệu quả ngành công nghiệp trò chơi điện tử như chúng ta biết ngày nay.


Sinh viên ngẫu nhiên